[Logo] 丹经武学--循经太极拳培训中心网站
  [Search] 搜索   [Recent Topics] 最新主题   [Hottest Topics] 热门主题   [Members]  会员列表   [Groups] 返回首页 
[Register] 会员注册 / 
[Login] 登入 
【跟谁学】网站上的丹经武学课程在线授课  XML
论坛首页 » 教学信息
前往:
发表人 内容
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

【跟谁学】网站上的丹经武学课程在线授课:

http://xunjingtaiji790306569.genshuixue.com/org/teacher

如有需要在线学习的学友,可以参加循经太极拳培训中心的在线课程。

这篇文章被编辑了 1 次. 最近一次更新是在 03/08/2016 09:33:26


大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

许志明老师“丹经武学-真元养生法”在线课程正在招生,开课日期为11月25日,具体请参照该网站在线课程介绍。

http://www.genshuixue.com/685468978

课程价格:¥ 50.00
班级人数:100人(已报9人)
课程长度:1小时
课程安排:2015年11月25日19:00-20:00
查看详细时间
上课方式:在线授课(支持手机观看)
已报9人 | 立即报名 在线咨询

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

由于属于在线授课的起步阶段,因此学费优惠幅度较大,一个小时的时长仅收费50元,欢迎有时间参加学习的各位同修踊跃报名,尝试网上在线课程带来的便捷,随时不忘提高自己在丹经武学方面的学识和修养。
由于大家工作学习都比较繁忙,因此有不少学友一年仅有一次机会去中心参加学习,这样难免影响大家对丹经武学学识的学习。而许志明师兄做为李老师的亲传弟子,修习三十余年,无论在丹经武学理论还是实际操修上,都有卓越的修为,实乃我辈后学之楷模。因此,欢迎各位学友能够踊跃参加学习,随着在线课程的逐渐成熟,还会上线许多课程,包括功法的实际操修课程等等,欢迎有兴趣的学友积极参加本次在线授课,亲身感受在线授课的实际效果。

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

刚才进行了在线支付(银行卡支付学费50元),期待11月25日19:00-20:00 聆听许志明师兄的在线丹经武学课程。

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

许志明老师第一次网上在线授课是“丹经武学概论”课程,是在11月11日下午进行的,时长为半个小时,学费20元,报名参加学习者为45人。

丹经武学概论

收藏(6人气)分享 纠错
课程价格:¥ 20.00¥20.00
班级人数:100人(已报45人)
课程长度:0.5小时
课程安排:2015年11月11日下午19:00-19:30查看详细时间
上课方式:在线授课(支持手机观看)


我想在线授课会成为北京市循经太极拳培训中心面授课程之外的有力补充,是一个大的趋势和发展方向。而“跟谁学”网站所提供的在线学习服务平台确实非常好,相信不久就会给众多爱好丹经武学的学人们带来极大的方便。
参加在线课程后,还可以在课程后面留言,提出自己的感想和建议,以使培训中心的教学更加丰富多彩和切实有效。

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
无量松
2、上义士      上义培勇姿 出入带香色 周栏执文章 造作合此身

注册时间: 17/05/2009 11:50:09
文章: 23
离线

如果老师时间方便,不知能否安排在周六或周日? 工作日的时间比较紧张.

这篇文章被编辑了 1 次. 最近一次更新是在 18/11/2015 00:44:01

文远
9、豪侠      豪侠佩神剑 大道说得清 九派环归处 自然浑如真

注册时间: 09/08/2009 22:10:36
文章: 683
离线

12月12日还有张医生的课
文远
9、豪侠      豪侠佩神剑 大道说得清 九派环归处 自然浑如真

注册时间: 09/08/2009 22:10:36
文章: 683
离线

还有微信上的北京循经太极拳培训中心公益群的讲课,几乎是一星期有两晚的课,现在正在讲千字文和说文解子,邓老师讲完理论,王老师教写字,杨老师教吟诵,音形义全有了。借用瑞霭芝华的话,“我都有点激动了 ”

这篇文章被编辑了 1 次. 最近一次更新是在 25/11/2015 18:33:07

无量松
2、上义士      上义培勇姿 出入带香色 周栏执文章 造作合此身

注册时间: 17/05/2009 11:50:09
文章: 23
离线

请问这个群怎么加入呢?
文远
9、豪侠      豪侠佩神剑 大道说得清 九派环归处 自然浑如真

注册时间: 09/08/2009 22:10:36
文章: 683
离线

如果你有朋友已经进了这个群,喊朋友邀请你进去吧。目前已经讲了天地玄黄的说文解字以及小篆书写,星期四晚是宇宙洪荒的解字。

这篇文章被编辑了 2 次. 最近一次更新是在 26/11/2015 17:21:00

文远
9、豪侠      豪侠佩神剑 大道说得清 九派环归处 自然浑如真

注册时间: 09/08/2009 22:10:36
文章: 683
离线

http://www.genshuixue.com/350171698

11月29日苏老师的课:认识丹道养生

这篇文章被编辑了 1 次. 最近一次更新是在 26/11/2015 17:26:47

文远
9、豪侠      豪侠佩神剑 大道说得清 九派环归处 自然浑如真

注册时间: 09/08/2009 22:10:36
文章: 683
离线

http://www.genshuixue.com/685468978
12月9日许老师的课:如何练太极拳

这篇文章被编辑了 1 次. 最近一次更新是在 26/11/2015 17:28:46

文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

我已经上线免费在线公益课程,欢迎感兴趣的同修报名听讲:

http://www.genshuixue.com/477846248

弘法大师空海汉诗文与修真
课程长度:1小时
班级人数:50人
课程安排:12月12日 19:30-20:30
上课方式:在线授课(支持手机观看)
适学人群:所有成年人


大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
qiuxue
8、英侠      英侠隐长途 默然识自身 导引推真法 数术始称心

注册时间: 16/04/2008 13:06:29
文章: 314
离线

文熙老师,这个时间挺让人为难的,如果两个课程都想听怎么办?
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

qiuxue wrote:文熙老师,这个时间挺让人为难的,如果两个课程都想听怎么办?


制定课程之前我没有注意看别人是什么时间,就提交了课程申请,与别的老师出现了竞争,非常不好意思。请你根据自己的需要选择吧,最好先去听别的老师的课程。因为今后随着来到中心学习的人原来越多,积极要求上线的教师和免费课程可能越来越多,教师之间和课程之间出现对撞也许在所难免,敬请根据自我需求酌情选择听讲为盼。

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

今后很多课程都会在线听到,且会有众多的教师和多种多样的课程。既有收费的,也有免费公益课程,既有年轻教师也有老教师,既有国学课也有养生课程,更有书法指导和吟诵课程,还有医学养生课程,其中老师兄许志明老师的太极拳课程最为精彩,其他老师也为了课程不逊色于老师兄,都在倾囊而授课,既利用跟谁学平台,又利用qq群聊,可谓异彩纷呈,热火朝天。中心教师团队人员齐全,国学语文,医学养生,易学易理,循经太极,丹经武学,可以说分门别类,蔚为壮观。各位老师实在是非常辛苦,大家既互相竞争,有互相促进,教师埋头苦干,学员们其乐融融,许多远途的学员们再也用不着千里迢迢去北京中心听讲了。因为只要掌握了动作要领,很多理论性的东西网上一并都讲授了。我相信各位老师为了不逊色于别人,都会日夜苦干去准备授课内容,大家不必担心哪位老师会有保留,那样一定无法聚集自己的人气。所以敬请大家互相转告,积极上线听课,感受现代线上课程所带来的便捷和实惠。

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

qiuxue wrote:文熙老师,这个时间挺让人为难的,如果两个课程都想听怎么办?


实在不行,就准备两台电脑,一台听讲,一台录像,稍后观看即可,不知这个方法如何?

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

因为时代已经变了,李老师离开我们以后,大家都觉得弘扬丹经武学是自己义不容辞的责任,即使自己是正处在学习过程中的后学,也绝不自甘落后,都争先恐后地为丹经武学的传播和发展尽一份力、发一分光。李老师过去教导的教学方法被很多人认为已经落后了,因为大家已经无需到培训中心去学习了,大家紧随时代发展,积极提供新思路,不但跟谁学平台可以开足马力日夜授课,即使qq群里也是热火朝天,随时免费课程精彩纷呈。只可惜我是落后时代的人,但是虽然如此我也不能自甘落后,也要奋起直追,别人免费我也免费,别人一周上一次课,我争取两周上一次课,誓要为丹经武学的大发展添砖加瓦。竭尽全力。末学不敏,但是也是接受李老师亲传多年,绝对是修真有成的人,绝对可以堪当合格教师,今后的定期免费课程就可以见分晓。

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
无极混元
5、武士      武士封两极 造作自我身 锋拦如长短 如一始见真

注册时间: 14/03/2008 14:12:42
文章: 87
离线

中心的学习,我会抽出时间专门去的,网上众位老师的课,不管是收费,还是免费,我会根据自己的情况在线学习的。祝愿丹经武学的种子遍撒神州大地。
qiuxue
8、英侠      英侠隐长途 默然识自身 导引推真法 数术始称心

注册时间: 16/04/2008 13:06:29
文章: 314
离线

许老师在上次的真元养生法课程里说过,理法,法要有师传。老师们各有所长,但不代表都具备传法的能力,这些在教学中已经有体现了。专修班我参加了五期了,各位老师在教学中都很认真负责,也坦诚各自的修为,我觉得根本不存在竞争。学习贵在认真和坚持,qiuxue将坚持在求学的道路上。
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

qiuxue wrote:许老师在上次的真元养生法课程里说过,理法,法要有师传。老师们各有所长,但不代表都具备传法的能力,这些在教学中已经有体现了。专修班我参加了五期了,各位老师在教学中都很认真负责,也坦诚各自的修为,我觉得根本不存在竞争。学习贵在认真和坚持,qiuxue将坚持在求学的道路上。


许志明老师说的对,丹经武学学习需要理法并传。能讲理的不一定能传法。许师兄无疑是具备传法能力的人,我们大家都应该向他学习。

这篇文章被编辑了 2 次. 最近一次更新是在 03/12/2015 06:47:45


大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

因此我们都应该约束丹经武学的教学和传授,使丹经武学的传播始终前进在正确的轨道上。该说的作为论坛坛主我已经直言不讳地指了出来,听不听从是别人的事情。

这篇文章被编辑了 1 次. 最近一次更新是在 03/12/2015 06:40:52


大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
金名
2、上义士      上义培勇姿 出入带香色 周栏执文章 造作合此身
[Avatar]

注册时间: 30/09/2010 09:14:32
文章: 25
来自: 广西南宁市。
离线

谢谢文熙先生的课。同时希望文熙能在“微信”平台上的“丹经武学”“中心”上指我们学习。万分感谢!

忍向玄天呼雲侣,携我共返旧天台。
[WWW] [ICQ]
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

金名 wrote:谢谢文熙先生的课。同时希望文熙能在“微信”平台上的“丹经武学”“中心”上指导我们学习。万分感谢!


如有疑问请在丹经武学网站留言,我最近有些忙,恕不能抽身做更多的事情,真是非常抱歉。以后到中心学习时可以互相交流,也可以在在线课程中提出你的问题,我会尽我所能进行解答。祝你不断精进!

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
脉持宗风
4、勇威士      勇威参八法 身剑出色论 文武同宗出 渐逐出天真

注册时间: 07/06/2008 01:45:36
文章: 41
离线

再读师真篇,摘录如下。
《武當修真密籍-論師徒》語雲:“師徒如父子,父慈子孝,師能徒尊,此自然之理也。爲父者欲得孝子以光門庭,爲師者欲得賢徒以廣宗祠。所謂師訪徒三年,徒訪師三年即此也。徒之賢者俠肝義膽,正大光明,尊師愛友,繼承師傳,保門護道,患難相扶,休戚與共。榮辱不分,貴賤不嫌,不忌不怨,終身相依。如是師乃放心,傾囊倒匣,竭誠相授,師誠徒義,水乳交融,共存共榮。反之則欺師叛道,必招天殃,慎之戒之。”

余之見聞,爲徒者初學以誠心求教,略得真知一二,流於世俗,自覺超人有長,反觀師亦覺師爲平常。孰不知師乃過來之人,守舊律返樸歸真,不自欺亦不欺人;身藏諸藝,心存本真,豈是鬼頭鬼腦之小人所可揣測,此徒非良器,不可呈真,人世紛紜,俗爲累累。雖爲徒者,一是自足於自娛,或是年深曰久爲塵患所熏,不能盡持宗風教化,苟且一生。諸般形骸,宗風難持矣。道是真道,師是真師,所謂聖真爲之不修自真。執其純正,世俗多擾,致俗人聞道大笑而已,是宗風難持。師徒相尋三年矣,非指三年光陰,是言其緣其機難遇耳。

 
论坛首页 » 教学信息
前往:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team