[Logo] 丹经武学--循经太极拳培训中心网站
  [Search] 搜索   [Recent Topics] 最新主题   [Hottest Topics] 热门主题   [Members]  会员列表   [Groups] 返回首页 
[Register] 会员注册 / 
[Login] 登入 
什么叫做文有多高,武有多高?------文章舞术宗于一心,艰难险阻为助道资粮  XML
论坛首页 » 以文入道
前往:
发表人 内容
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

:来自: ***
收件人: 文熙
日期: 25/05/2008 14:04:37
主题: 您好!文熙
您好!文熙学长,请问文有多高武就有多高,文指的是包括哪些呢?
其实我来中心想好好学习的,武学了也不少,坚持练就可,很易的,我现在每天都坚持推玉环桩,多的时候有三小时,其实不累.可文嘛?我发问了很多,但我没有要到我要的答案.当然是我太笨了,我也想学会内敛,但不知道怎样做?我意识到自己有太多的缺点和不足.反倒觉得自己来中心是来磨性情的.
嘿!练功真好,好就是那么简单.

:文是指文人三绝诗书画等文章事情,文武可陈阴阳,文武皆是人之精神所化。文有多高,武有多高,是指丹经武学的修真者秉持文武两途而兼备大道之阴阳。随着文武作为之精深,自身阴阳调节也臻至化境。尤其是以文来统驭一身之精神,以武来协调和锤炼一身之阴阳的存在状态,因此,在某种意义来说,文是一心之神的浓缩,是智慧的显现,是大道和心的直接表达,居于主导地位,而武为四肢之“舞”术,为心之臣,因此才说,文有多高,悟有多高,悟有多高,武之技术也有多高。是因为文心可雕龙而成龙思,则四肢为心君之附属,心意高邈莫测,则表现在武技上也随之变化莫测,因此,文武君臣之位始分矣。实则文武皆是一心之外在表象。

因此,古人自古强调文章熏陶,是以文见性之修为,虽然自古多以文章为出世为官之手段,但是世外隐士硕士鸿儒无不以文章而著世,兼修道德,流芳百世,而鲜有以不识文章独以武技而名扬天下的,因徒有武勇而无文心竟成匹夫之勇,多于世无补。文章武术,文章为根本,是以称为“章”也,“章”者本也。武术称为“术”,“术”者技也。文者常居君位而成主导,武者常居臣位而被驱使,是文武高低自古有定也。

因此修真者立意应从文入手,以生慧心,从武入手,以合阴阳,文武兼修,文成武备,内外竟驰而成卓绝气象,是以龙称虎谓,龙虎入身而结成丹砂也。若有偏废难成至道,跛足而行,难至千里,必齐足如骥騄方可一日千里。

如何成文?收心敛元聚集精神也。如何收心敛元?是练心于红尘,慧开则真如显现,以不思而至成神通也。神通者以精神去感通虚空灵明之智慧境界也。如此则不期而至,能触类旁通,坐观阴阳之变化,掌握生化之机枢,能如此者则身入大道之玄妙境界也。以空灵明慧而撒玄壶之精思,竟成龙文凤篆,是天下奇绝之文章作为也。李真阳之诗书画印拓可称龙文凤篆,天垂之象,有空灵高远玄妙莫测之万千气象,非真师莫能有此高邈玄深之文武臻境。

修真者应入手文武先修其心,以万事为文章,痛苦磨难艰难险阻皆是助道资粮和磨心巨砥,如能于一处也不饶过,于万事皆勘破,则当下慧心尽显,文武竞发,不知曾有如此潜质,是心之玄壶开在真际,慧喷白雪之缘故也。

因此,您应以烦恼为菩提,以痛苦磨砺为精进阶梯,发勇猛之愿力,破万重之云障,一冲霄汉而成鲲翼,一抖龙鳞而起深渊,一吼山谷而成虎啸,一展羽翼而竟排空,前路幽远,后路虚邈,唯有万念俱空空为灵明一之圣念,以真如智慧之心振翅飞翔,方可成开张天涯马,奇异人中龙!

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
文熙
12、剑真      剑真合于道 大千是法身 六甲合三昧 内外同此身
[Avatar]

注册时间: 04/01/2008 23:17:43
文章: 6342
离线

上文“虽然自古多以文章为出世为官之手段”的“出世”应改为“入世”,特此订正。

大千万古岁月稠 惟有修真是吾求
龙心雪魄映玄宇 点点星光共诗修
小杨
11、剑庐士      剑庐周天卧 有无同呈痕 大千谙真我 无处不藏真

注册时间: 22/01/2008 21:05:18
文章: 1715
离线

讲一讲我具体的学文经验。随每人条件不同,我是以声律为宗。声律中身口意都有,刚开始是学一种传统文化,接下来是内在有神思,外在有自然,然后是心中的声音。我特别强调必须看多书,一是没有文化的基础是不行的,二是看书要能触类旁通,不在于看得多,而是看的真。
文熙先生的话我特别赞同,我跟朋友的讨论:“文是什么?文是心的符号,武是身的符号,他们都是天地的符号。还有什么呢?”

这篇文章被编辑了 1 次. 最近一次更新是在 26/05/2008 10:57:56

May.YIK
6、武英      英侠开迷路 教化愚泯心 授人见长训 势已入天真

注册时间: 05/01/2008 09:18:10
文章: 186
离线

非常感谢您给我的详细答案,我很清晰的收到了,是我要的答案.再次谢谢您.

人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远!
May.YIK
6、武英      英侠开迷路 教化愚泯心 授人见长训 势已入天真

注册时间: 05/01/2008 09:18:10
文章: 186
离线

小杨说“文是什么?文是心的符号,武是身的符号,他们都是天地的符号。还有什么呢?”
我说还有就是通灵,大道通灵也,不知说错没有.

人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远!
文远
9、豪侠      豪侠佩神剑 大道说得清 九派环归处 自然浑如真

注册时间: 09/08/2009 22:10:36
文章: 683
离线

“武为四肢之“舞”术,为心之臣”,我可不可以理解为:因此,李老师第一本书就是《翰墨缘》,从《翰墨缘》开始学起就没错了。
 
论坛首页 » 以文入道
前往:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team