[Logo] 丹经武学--循经太极拳培训中心网站
  [Search] 搜索   [Recent Topics] 最新主题   [Hottest Topics] 热门主题   [Members]  会员列表   [Groups] 返回首页 
[Register] 会员注册 / 
[Login] 登入 
如何理解“有酒学仙、无酒学佛”?  XML
论坛首页 » 九脉合真
前往:
发表人 内容
金锋太合
新同学      初来入宝境 新到结奇缘 开眼拂真慧 立志入统元

注册时间: 01/08/2012 20:56:06
文章: 9
离线

请教:如何理解“有酒学仙、无酒学佛”?
九鼎
3、勇姿士      勇姿识六法 渊源说得真 刁斗兼枪仞 出还大路魂

注册时间: 07/08/2009 11:03:41
文章: 34
离线

金锋太合 wrote:请教:如何理解“有酒学仙、无酒学佛”?

我个人理解是仙佛同宗,但是各自有自己的修行的方法和手段,起点虽然不同,但目的地是一样的。
无量松
2、上义士      上义培勇姿 出入带香色 周栏执文章 造作合此身

注册时间: 17/05/2009 11:50:09
文章: 23
离线

此句的出处或许对您有所帮助:

明陆绍珩的<<醉古堂剑扫>>:

志不可一日坠,心不可一日放。
辩不如讷,语不如默,动不如静,忙不如闲。
以无累之神,合有道之器,宫商暂离,不可得已。

精神清旺,境境都有会心;志气昏愚,处处俱成梦幻。

酒能乱性,佛家戒之;酒能养气,仙家饮之。余于无酒时学佛,有酒时学仙。

烈士不馁,正气以饱其腹;清士不寒,青史以暖其躬;义士不死,天君以生其骸。总之心悬胸中之日月,以任世上之风波

这篇文章被编辑了 1 次. 最近一次更新是在 12/08/2012 16:46:11

金锋太合
新同学      初来入宝境 新到结奇缘 开眼拂真慧 立志入统元

注册时间: 01/08/2012 20:56:06
文章: 9
离线

感谢楼上两位朋友的解释,仍是不太明白,感觉疑惑。
飞鸿踏雪
4、勇威士      勇威参八法 身剑出色论 文武同宗出 渐逐出天真
[Avatar]

注册时间: 11/01/2008 22:26:44
文章: 42
离线

此言出处,我也无法确定,

明陈继儒在其《小窗幽记》中言:“酒能乱性,佛家戒之。酒能养气,仙家饮之。余于无酒时学佛,有酒时学仙。”

后清郑板桥将此语化为:“酒能乱性,佛家戒之。酒能养性,仙家饮之。我则有酒学仙,无酒学佛”。

清钱大昕则有“有酒学仙、无酒学佛。刚日读经、柔日读史”之说。

如果上溯,宋辛弃疾《稼轩长短句》有首卜算子,其中表达的是“酒”与“仙”与“佛”的关系,似为最早的出处:

“一个去学仙,一个去学佛。仙饮千杯醉似泥,皮骨如金石。
不饮便康强,佛寿须千百。八十余年入涅盘,且进杯中物。”


这是从学习知识的角度去考证。

如果从修持的角度,修真之人,又该如何把握“酒”与“仙”、“佛”的关系?如何解决“酒”对修持的不良影响?如何真正做到“有酒学仙、无酒学佛”?

我本人也无心得,只是感觉酒能乱性,当戒之。“有酒学仙、无酒学佛”中的深意,还请各位方家指明


无量松
2、上义士      上义培勇姿 出入带香色 周栏执文章 造作合此身

注册时间: 17/05/2009 11:50:09
文章: 23
离线

我不算方家.
只是觉得古人要表达的是有无皆随缘, 仙佛本同归.
'酒'在这里更像是一个表达内涵的引子,不要执着之.
可助修仙的'酒'可能在一些仙术中存在,不过,普通人的普通酒还是少喝不喝的好.
金锋太合
新同学      初来入宝境 新到结奇缘 开眼拂真慧 立志入统元

注册时间: 01/08/2012 20:56:06
文章: 9
离线

无量松 wrote:只是觉得古人要表达的是有无皆随缘, 仙佛本同归.
'酒'在这里更像是一个表达内涵的引子,不要执着之.
可助修仙的'酒'可能在一些仙术中存在,不过,普通人的普通酒还是少喝不喝的好.


无量松兄之意“有酒学仙、无酒学佛”中的“酒”,有两个不同意思。

“有酒学仙”之“酒”,非世俗所饮之酒,是吕祖诗中:“自饮长生酒,逍遥谁得知。坐听无弦曲,明通造化机。”其中之“酒”与“曲”,所指皆非“外物”,为助修仙之酒;

“无酒学佛”之“酒”为世俗所饮之酒,当少喝不喝。

不知如此理解对否?
无量松
2、上义士      上义培勇姿 出入带香色 周栏执文章 造作合此身

注册时间: 17/05/2009 11:50:09
文章: 23
离线

吕祖之酒可能如你所说,陆绍珩之酒则未必这个有此含义.

我个人理解, 重要的是要善于利用已有条件来提高自己的修为, 不在乎有酒无酒.
无名小草
1、初义士      初义鸣铁甲 壮怀演三军 拳脚并锋仞 始知入自身

注册时间: 23/10/2008 12:41:52
文章: 10
离线

无量松兄之意“有酒学仙、无酒学佛”中的“酒”,有两个不同意思。

“有酒学仙”之“酒”,非世俗所饮之酒,是吕祖诗中:“自饮长生酒,逍遥谁得知。坐听无弦曲,明通造化机。”其中之“酒”与“曲”,所指皆非“外物”,为助修仙之酒;

“无酒学佛”之“酒”为世俗所饮之酒,当少喝不喝。
有酒学仙之理解正确,无酒学佛的理解不正确。世俗的理解自有他的层次。但是丹经武学里的酒就是指吕祖“自饮长生酒”的酒,就是自身及宇宙的真元之气凝聚变化循行的一种状态。仙家性命双修,这个酒就是指自身所有以及能够吸纳的真元。而世俗所议的佛家主修性,不在乎是否有“酒”,所以说无酒学佛,所以佛门广大可度一切人生。而道化贤良佛化愚,仙家对入门者的要求是比较高的,无论是品德还是自身的身体条件。当然这里不包括专门的佛家行者。
自身所知如此,敬请方家指正。
瑞靄芝華
8、英侠      英侠隐长途 默然识自身 导引推真法 数术始称心
[Avatar]

注册时间: 29/10/2010 18:06:14
文章: 407
离线

原来有这么多的理解,真是大开眼界呀! :) :) :)

路,就在脚下......
追寻的脚步永远不会停止!
春风
2、上义士      上义培勇姿 出入带香色 周栏执文章 造作合此身

注册时间: 25/11/2011 15:33:39
文章: 27
离线

这句话是讲学习时的一种因地制宜,实事求是的态度和心境。求法不要太拘泥与形式。古人讲三教合一,法法相通根据自身的客观条件去学习修行。
 
论坛首页 » 九脉合真
前往:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team